aboutus
QC profilu
Kontrola jakości lub kontrola jakości

Inspekcja jest głównym elementem kontroli jakości, gdy fizyczny produkt jest badany wizualnie (lub analizowane są końcowe wyniki usługi). Inspektorzy produktu otrzymają listy i opisy niedopuszczalnych wad produktu, takich jak pęknięcia lub uszkodzenia powierzchni, na przykład

Jakość wyników jest zagrożona, jeśli którykolwiek z tych trzech aspektów jest w jakikolwiek sposób wadliwy.

Dobre wytyczne dotyczące praktyki wytwarzania zawierają wytyczne dotyczące produkcji, testowania i zapewnienia jakości, aby zapewnić, że wytworzony produkt jest bezpieczny do spożycia przez ludzi lub do użytku. Wiele krajów wprowadziło przepisy, zgodnie z którymi producenci postępują zgodnie z procedurami GMP i tworzą własne wytyczne GMP, które odpowiadają ich ustawodawstwu.

Wszystkie wytyczne są oparte na kilku podstawowych zasadach

• Zakłady produkcyjne utrzymują czysty i higieniczny obszar produkcji.

• Zakłady produkcyjne utrzymują kontrolowane warunki środowiskowe, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu z zanieczyszczeń i alergenów, które mogą sprawić, że produkt stanie się niebezpieczny do spożycia przez ludzi lub użycia.

• Procesy produkcyjne powinny być jasno określone i kontrolowane. Wszystkie krytyczne procesy są sprawdzane w celu zapewnienia spójności i zgodności ze specyfikacjami.

• Procesy produkcyjne muszą być kontrolowane, a wszelkie zmiany w procesie muszą być oceniane. Zmiany, które mają wpływ na jakość leku, są zatwierdzane w razie potrzeby.

• Instrukcje i procedury powinny być napisane jasnym i jednoznacznym językiem przy użyciu dobrych praktyk dokumentacji.

• Operatorzy są przeszkoleni w zakresie przeprowadzania i dokumentowania procedur.

• Podczas produkcji należy sporządzać zapisy, ręcznie lub elektronicznie, które wykazują, że wszystkie kroki wymagane przez określone procedury i instrukcje zostały faktycznie podjęte oraz że ilość i jakość żywności lub leku była zgodna z oczekiwaniami. Odchylenia należy zbadać i udokumentować.

• Dokumentacja produkcji (w tym dystrybucja), która pozwala na śledzenie pełnej historii partii, w zrozumiałej i przystępnej formie.

• Każda dystrybucja produktów minimalizuje ryzyko dla ich jakości.

• Istnieje system umożliwiający wycofanie każdej partii ze sprzedaży lub dostawy.

• Należy rozpatrywać skargi dotyczące produktów wprowadzanych na rynek, badać przyczyny wad jakościowych oraz podejmować odpowiednie środki w odniesieniu do wadliwych produktów i zapobiegać powtórce.

Szczegóły kontaktu